Projekta nosaukums:                  Starptautiskās konkurentspējas veicināšana

 

Projekta numurs:                    3.2.1.2./16/I/001

 

Projekta apraksts:                  Dalība starptautiskajās izstādēs, dalība tirdzniecības misijās, utt

 

                                                                             14-17 NOV 2016

                                                               Please visit us at Stand 7G021

 

                                           EN 


Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru (LIAA) un to līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)

 

                                          ER

 

 

Projekta nosaukums:                      Augstas pievienotās vērtības investīcijas dobspiedes drukas iekārtā

 

Projekta numurs:                       APV/2.1.2.4.0/13/03/020

 

Konkursa nosaukums:                Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. kārta

 

Projekta īstenošanas termiņš:      no 2014.gada 8.jūlija līdz 2015.gada 20.augustam

 

Projekta apraksts:                     SIA "Dizaina un poligrāfijas nams (DPN)" projekta ietvaros iegādājās jaunu dobspiedes drukas līniju, lai turpinātu paplašināt esošo saimniecisko darbību dobspiedes drukas produktu jomā. Projektā ietvaros veikta tehnoloģiskās līnijas piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība. Jaunā dobspiedes drukas līnija ļaus uzņēmumam ražot produktus ar augstāku pievienotos vērtību, samazināt produkcijas pašizmaksu un paplašināt eksporta apjomus un tirgus, nostabilizējot savas pozīcijas kā vienīgajam pārtikas iepakojumu ražošanas uzņēmums Baltijā ar specializāciju dobspiedes drukas tehnikā.

 

                                                              Projekts īstenots sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un to līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)  

 

                                           ERAF


Color links vs gray: color | gray